lessphp fatal error: expected color value: failed at `adcrumbs.less";` /var/www/html/www.maksellent.com/wp-content/themes/theme44910/bootstrap/less/bootstrap.less on line 44 FAQs - Maksellent Bilişim ve Saha HizmetleriMaksellent Bilişim ve Saha Hizmetleri

Q?

Stok Sayım esnasında hangi kurallara uyulmalıdır?

A.

Stok sayım hizmeti verdiğimiz firmada,  uygulaması gereken temel prensipler aşağıda özetlenmiştir. Maksellent olarak belirlenen bu kurallar çerçevesinde verdiğimiz stok sayım hizmetinin kaliteli, verimli ve etkili şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır.

  • Sayıma katılan personel temizliğine, kılık kıyafet, hal ve tavırlarına özen göstermelidir.
  • Sayım başlangıç saatine kesinlikle riayet edilmelidir.
  • Önceden belirlenen zamanda müşteri biriminde hazır bulunulmalı, aksi durum ekip liderine önceden bildirilmelidir.
  • Sayım esnasında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
  • Şakalaşma vb.. konsantrasyonu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır.
  • Sayım personeli ekip lideri tarafından belirtilen alanlarda sayımı yapar.
  • Sayım alanı ile ilgili tüm sorumluluk personele ait olmakla birlikte, karşılaşılan hertürlü sorun sayımın kaliteli şekilde yapılması adına ekip lideri ile paylaşılmalıdır.
  • Sayım sonunda sayımı yapılan tüm lokasyonların kontrolü ekip lideri ve mağaza personeli ile yapıldıktan sonra el terminali ekip liderine teslim edilerek sayım personel açısından sonlandırılır.
  • Sayım sonrası ulaşım ile ilgili ekip liderinin yönlendirmesi beklenir ve çıkış ekip liderinin talimatı ile yapılır.
  • Sayım personeli, ilgili birimden ayrılmadan önce müşteri personeli tarafından yapılacak üst aramasına yardımcı olmak zorundadır.