Envanter Zimmet Sayım

Telekominikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan müşterimizin personel zimmet sayımı, 14 farklı şehirde 5600 personel üzerine zimmetli yaklaşık 19.000 adet cihazın %94 ünün tespit ve zimmet sayımı yapılmıştır.

Bir önceki sayım ile karşılaştırıldığında zimmet tespit oranı %85 ten %94 çıkartılmakla birlikt edaha önce yaklaşık 3 ay süren sayım süreci 6 haftaya içerisinde tamamlanmıştır.

Bu proje özelinde zimmet sayımı yapılan personel ve cihazlara ilişkin bilgiler Maksellent tarafından hazırlanan cloud based online takip ve raporlama sistemi vasıtasıyla ile firma yetkilileri tarafından da güncel olarak takibi ve raporlanması sağlanmıştır.

Comments are closed.