Proje Satış enterprise data warehouse çalışması kapsamında uçtan uca tüm satış süreçlerinin görünür hale getirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Operasyonel olarak kategory bazında ay içersinde yapılan satışların hedefler ve geçen sene aynı dönem ile karşılaştırılması gibi farklı perspective lerden verinin bilgiye dönüştürülmesi ve actionable insignt yaratılması başarılmıştır.

Proje çerçevesinde halen farklı sistemlerdeki verinin mutabakatı geliştirdiğimiz uygulamamız vasıtası ile yürütülmektedir.

Manual olarak yürütülen hedef belirleme süreçleri sonucunda oluşan verilerin belirli kurallar ile içeriye alınması geliştirdiğimiz Oracle APEX interfaceleri ile yürütülmektedir.

Comments are closed.