Portfolio Category: Data Integration

Sales EDW

Proje Satış enterprise data warehouse çalışması kapsamında uçtan uca tüm satış süreçlerinin görünür hale getirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.Operasyonel olarak kategory bazında ay içersinde yapılan satışların hedefler ve geçen sene aynı dönem ile karşılaştırılması gibi farklı perspective lerden verinin bilgiye dönüştürülmesi ve actionable insignt yaratılması başarılmıştır.Proje çerçevesinde halen farklı sistemlerdeki verinin mutabakatı geliştirdiğimiz uygulamamız vasıtası ile yürütülmektedir.Manual...
Read more

Inventory Diagnostics

Global Inventory Diagnostics projesi, şirket envanterindeki tüm bilgilerin bir datamart üzerinde birleştirilmesi ve fırsat alanlarının data visualization araçları vasıtası ile görünür hale getirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmadır.Global projeye fit edebilmek için tüm local ihtiyaçların belirlenmesi ve global ekiplerle birlikte yürütülmesi ve canlıya geçiş sonrası local desteğin verilmesi firmamız tarafından yürütülmektedir....
Read more

HR Transformasyon

PepsiCo Türkiye global HR transformasyon projesi, SAP Success Factors cloud uygulamasına geçiş çalışmalarını kapsamaktadır.Projenin IT integration konuları yanısıra Genom üzerinde bulunan legacy HR uygulamasına ait dataların global proje standard template formatların üzerinden migration işlerinin yapılması tarafımızdan yürütülmüştür.Proje ekibi olarak global ekiplerin takdirini de kazanıp çıktıları Avrupa genelinde farklı ülkelere örnek teşkil edecek şekilde başarıyla tamamlanmıştır....
Read more