lessphp fatal error: expected color value: failed at `adcrumbs.less";` /var/www/html/www.maksellent.com/wp-content/themes/theme44910/bootstrap/less/bootstrap.less on line 44 Zimmetli Envanter Sayım - Maksellent Bilişim ve Saha HizmetleriMaksellent Bilişim ve Saha Hizmetleri

Zimmetli Envanter Sayım

Zimmetli Envanter Sayım:

Zimmetli Envanter Sayım, Personel Zimmet Sayım, Tedarikçi Zimmet Sayım; firmanız envanterinde olduğu halde Personel Zimmet ya da Tedarikçileriniz üzerine zimmetlenen cihaz, kalıp vb.. demirbaş ve sabit kıymetlerin (fix asset) düzenli olarak;

 • Tespit edilerek gözden geçirilmesi
 • Lokasyonun ve durumunun belirlenmesi
 • Varsa eksiklerin ve değişikliklerin belirlenmesi
 • İlgili ekiplere raporlanması takip edilemesi gereken önemli bir süreçtir.

Maksellent olarak Zimmetli Envanterleriniz sayımı konusunda farklı sektörlerden edindiğimiz birikimimizi, bu tarz projelerin hatasız ve beklentilerinizi karşılayacak şekilde çıktıların oluşturulması için geliştirdiğimiz süreçlerimizi aşağıdaki detaylandırmaya çalıştık;

Proje Planlama:

Personel ya da tedarikçilerinize zimmetlediğimiz Sabit kıymet tespit ve sayım projelerinin en önemli adımı planlama sürecidir.
Sayımı yapılacak noktaların belirlenmesi yanı sıra tespit edilecek zimmetli envanterin hangi personel yada tedarikçinin hangi lokasyonda bulunduğunun belirlenmesi eldeki veriler ile başlangıç noktası oluşturulması için önemlidir.
Zimmet tespiti yapılacak noktalarda destek olacak ekiplerin iletişim bilgileri, randevü çalışmalarının etkin bir şekilde yürüyebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Zimmet tespiti yapılacak kurum yada tedarikçi firma personeli ile

 • Telefon
 • E-mail
 • Digital randevü formaları ile lokasyon ve zamanın belirlenmesi sağlanmakta ve değişiklikler yönetilebilmektedir.

Fiziki Sayım ve Veri Toplama:

Sayım sürecinde kullandığımız donanım (El terminali – Android Tablet) ve zimmet sayımı özelinde geliştirdiğimiz uygulamalarımız vasıtası belirlenen lokasyonlardaki sayım planlanan zamanlarda gerçekleştirilir.

Sayım bilgileri yanı sıra saha operasyonu süresince;

 • Marka
 • Model
 • Seri No
 • Zimmetli Envanter Durumu(Sağlam ya da Bozuk vb..)
 • Gerekli durumdan zimmetli envanterin farklı bir kişiye ya da tadarikçiye ataması vb.. projeye özel çözümler üretmekteyiz.
 • İsteğe bağlı olarak kayıt numarası ile duran varlıklar, sabit kıymetler fotoğraflanarak kayıt altına alınmaktadır.

Raporlama:

Sayımı gerçekleştirilen tüm zimmetli sabit kıymet / duran varlıklara ilişkin veriler istenilen farmatta hazırlanarak proje kapanışında teslim edilir.

Varlık Takip Çözümümüz:

İsteğe bağlı olarak firmamıza ait olan Web tabanlı sabit kıymet / duran varlık takip yazılımımız ayrıca müşterilerimiz ihtiyaçlarına karşılamak adına cloud patformumuz üzerinden sunulmaktadır.

Zimmetli Duran Varlık Sayım

Zimmetli Envanter Sayım