Veri Mutabakatı / Kalitesi

Veri Mutabakatı / Kalitesi

Veri kalitesi ve sistemler arası veri mutabakatı tüm sistem entegrasyonu ve veri ambarı projelerinin ortak odak alanlarıdır.

İş birimlerinin kullandıkları raporlama, dashboard ve veri görselleme oratamlarına olan güvenlerini koruyabilmek için proactive veri kalitesi ve mutabakatı çalışmaları yapılmalı ve sorunların kullanıcılar değil, alt yapıları denetleyen kalite ve mutabakat süreçleri ile günlük ve düzenli olarak kontrol edilmeleri olmazsa olmaz yaklaşımlardır.

Uzun dönem bilgi teknolojileri departmanları veri kalitesi ve mutabakatı süreçlerindeki gelişim alanlarını değerlendiremedikleri için kurumun tüm verileri ortak yapılarda sorgulanabilir hale geldiği halde bulundurulan veriye güven kaybolduğu kendilerini ifade etmede büyük güçlüklerle yaşamaktadırlar.

Maksellent bilişim olarak özellikle uzmanlaştığımız veri mutabakatı çalışmaları ile özellikle büyük projelerin zamanında deliver edilmesi yanında, canlıya geçişten sonra da kararlı ve güvenilir çözümler oluşturulmasına özgün alt yapılarımız ve danışmanlık hizmetlerimiz ile destek olmaktayız.

Comments are closed.