13 yılın üzerinde stok sayım, envanter denetim konularında her alanda çalışmalarda bulanan Gökhan Yılmaz, Saha / Sayım hizmetleri birimimizin Direktörlüğünü yürütmektedir.